Giá bán và Phương Thức Thanh Toán căn hộ Diamond City như thế nào ?